Monday, March 7, 2011

::: Ragam Ayat :::

Ayat songsang

Ayat tunggal dalam bahasa Melayu, selain wujud dalam susunan biasa, boleh juga wujud dalam susunan songsang melalui proses pendepanan atau penjudulan. Dalam susunan songsang unsur-unsur dalam konstituen predikat yang biasanya hadir selepas subjek dipindahkan ke hadapan subjek. Unsur- unsur yang dikedepankan itulah yang hendak diberi penegasan, iaitu melalui proses pendepanan. Dalam bahasa Melayu, proses pendepanan yang berlaku pada predikat adalah seperti yang berikut :

1)    Pendepanan seluruh predikat.

Dalam proses pendepanan seluruh predikat, seluruh konstituen predikat dibawa ke hadapan mendahului subjek. Contoh- contoh proses pendepanan adalah seperti berikut, ayat (a) merupakan susunan biasa manakala ayat (b) ayat songsang yang telah dikedepankan seluruh predikatnya.

Contohnya:   (a) Bapanya petani.
                    (b) Petani bapanya.

(a)  Orang itu sangat rajin.
(b) Sangat rajin orang itu.


Jawapan:a) Bunga melati cantik sungguh.(ayat biasa)
               b) Cantik sungguh bunga melati.(ayat songsang)

Proses pendepanan ini berlaku juga pada ayat tang mengandungi kata penegas –kah, -tah, dan –lah. Dalam hal ini proses pendepanan seluruh predikat adalah wajib. Sebagai contoh, ayat dibawah ini diperturunkan semula seperti berikut :
Contohnya:    (a) Daya kita apa ?
                   (a.i) *Daya kita apatah ?
                   (b) Apatah daya kita ?


     (a)  Bapa saya dia.
     (a.i) *Bapa saya dialah.
     (b)  Dialah bapa saya.


Jawapan:  a) Di hati dia.(ayat biasa)
              a.i) Di hati dialah.(imbuhan-lah)
               b)  Dialah di hati.(ayat songsang)

2)    Pendepanan sebahagian daripada predikat.

Bahagian-bahagian daripada predikat boleh mengalami proses pendepanan secara berasingan, iaitu :

a)     Pendepanan frasa kerja.

Dalam proses ini, bahagian-bahagian dalam frasa kerja, iaitu kata kerja sahaja, kata kerja dengan objek atau kata bantu dengan kata kerja boleh mengalami proses pendepanan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

i)                   Pendepanan kata kerja sahaja.

(a)  Dia terduduk di situ.
(b) Terduduk dia di situ.

(a)  Mereka bertengkar setiap hari.
(b) Bertengkar mereka setiap hari.


ii)                 Pendepanan kata kerja dengan objek.

(a)  Sampah sarap itu dibakarnya.
(b) Dibakarnya sampah sarap itu.

(a)  Dia membaca buku di rumah.
(b) Membaca buku dia di rumah.

iii)               Pendepanan kata bantu dengan kata kerja.

(a)  Guru itu sedang mengajar.
(b) Sedang mengajar guru itu.

(a) Budak-budak itu masih bermain.
(b) Masih bermain budak-budak itu.Jawapan: a) Aku sedang ingin bercinta.(ayat biasa)
                        b)   Sedang ingin bercinta aku.(ayat songsang)

b)    Pendepanan frasa adjektif.

Dalam ayat susunan biasa, kata adjektif hadir dalam konstituen predikat, yang letaknya sesudah konstituen subjek, tetapi susunan tersebut telah diterbalikkan dengan meletakkan frasa adjektifnya di bahagian hadapan ayat, iaitu mendahului subjek. Bahagian-bahagian yang boleh dikedepankan ialah kata adjektif sahaja atau kata bantu dengan kata adjektif. Contoh-contohnya adalah seperti berikut :

i)                   Pendepanan kata adjektif sahaja.

(a)  Dia sakit pada masa itu.
(b) Sakit dia pada masa itu.

(a)  Orang itu bijak.
(b) Bijak orang itu.

ii)                 Pendepanan kata bantu dengan kata adjektif.

(a)  Pesakit itu sedang sakit tenat.
(b) Sedang sakit tenat pesakit itu.

(a)  Barang itu belum tentu baik.
(b) Belum tentu baik barang itu.

c)     Pendepanan frasa sendi nama.

Proses ini mengalihkan unsur frasa sendi nama ke bahagian hadapan, iaitu mendahului subjek. Frasa sendi nama ini dalam susunan ayat biasa hadir pada konstituen predikat, sama ada sebagai predikat frasa sendi nama atau sebagai keterangan dalam predikat :

i)                   Frasa sendi nama sebagai predikat.

(a)  Surat itu daripada Ali.
(b) Daripada Ali surat itu.

(a)  Barang-barang itu untuk ibu. 
(b) Untuk ibu barang-barang itu. Jawapan: a) Kau cari cinta yang telah hilang      untuk apa.(ayat biasa)
               b) Untuk apa kau cari cinta yang telah hilang.(ayat songsang)ii)                 Frasa sendi nama sebagai keterangan dalam predikat.

(a)  Saya berpegang pada janji.
(b) Pada janji saya berpegang.

(a)  Kaum Muslimin wajib bertawakal kepada Allah.
(b) Kepada Allah kaum Muslimin wajib bertawakal.


Jawapan: a) Aku berserah kepadamu kekasih.(ayat biasa)
              b) Kepadamu kekasih aku berserah.(ayat songsang)No comments:

Post a Comment